Home / ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป / เดินขึ้น Gornergrat ชมยอดเขา Matterhorn

เดินขึ้น Gornergrat ชมยอดเขา Matterhorn

ยอดเขา Gornergrat

ยอดเขา Gornergrat

ขึ้น Gornergrat ชมยอดเขา Matterhorn ยอดเขา Gornergrat อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,089 เมตร มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ความประทับใจแรกเมื่อขึ้นไปคือ ยอดเขา Matterhorn ที่ตระหง่านอยู่ตรงหน้าและธรรมชาติอันงดงามรอบตัว ตามเชิงผาก็มีรางอาหาร (ใส่น้ำนม) ให้แพะภูเขากิน เราจึงจะเห็นแพะภูเขาในระยะใกล้ ทำให้สุนัขเซนต์เบอร์นาร์ดที่ยืนให้บริการถ่ายภาพได้รับความนิยมน้อยลงไปหน่อย นอกจากนั้นยังมีโบสถ์เล็กๆ อยู่ด้วย ที่จุดชมวิวนี้เราจะเห็นธารน้ำแข็ง Grenzgletscher ในเทือกเขาขาวโพลนที่สลับซับซ้อน บนยอดเขา Gornergrat ไม่หนาวเหมือน Jungfrau หรือ Titlis จึงเดินเล่นได้นานเท่าที่ต้องการ

About admin

Scroll To Top