Home / ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป / เที่ยวชมโรงงานทำชีทที่ Affoltern im Emmental

เที่ยวชมโรงงานทำชีทที่ Affoltern im Emmental

Affoltern im Emmental

Affoltern im Emmental

ชมโรงงานทำชีทที่ Affoltern im Emmental หากคุณอยู่บริเวณกรุง Bern แล้วอยากชมโรงงานทำชีส Emmental ชีสมีรูที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็สามารถแวะไปชมได้ โดยนั่งรถไฟไปที่สถานี Affoltern i.E., Dorf แล้วต่อด้วยรถประจำทางไปที่โรงงานชีส Emmentaler Schaukaserel เปิดให้ชมฟรีตั้งแต่เวลา 08.30-18.30น. ทำชีส Emmental มาแล้วสี่รุ่น จึงมีอุปกรณ์ทำชีทในยุคสมัยต่างๆ รวมทั่งมีร้านค้าด้วย หากจะชมวิธีการทำชีสจริงๆ ก็มีไกด์ทัวร์ประมาณ 120 ฟรังสวิสต่อกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีการสอนทำชีส พาชมฟาร์มวัวด้วย

About admin

Scroll To Top