Home / ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น / ทัวร์ไปญี่ปุ่นเดินทางไปชมหอคอยทสึเทงคาคุ

ทัวร์ไปญี่ปุ่นเดินทางไปชมหอคอยทสึเทงคาคุ

หอคอยทสึเทงคาคุ

ทัวร์ไปญี่ปุ่นเดินทางไปชมหอคอยทสึเทงคาคุ Tsutenkaku มีความหมายว่า “หอคอยสูงระฟ้า” เป็นตัวแทนซึ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองโอซาก้าในอดีต สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1912 โดยมีหอไอเฟลของฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ จึงมีอีกสมยานามว่า หอไอเฟลแห่งนานิวะ (Eiffel Tower of Naniwal) เดิมมีความสูงเพียง 64 เมตร ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 ถูกไฟไหม้ หนำซ้ำ ยังเคยถูกรื้อเอาเหล็กโครงสร้างออกมาขายในช่วงที่เมืองกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ผ่านมาจนกระทั่งปี ค.ศ.1956 จึงได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงขึ้นไฉไลกว่าเดิม โดยหอคอย ทสึเทนคาคุรุ่นที่ 2 นี้มีความสูง 103 เมตร ด้านนอกหอคอยมีประดับประดาด้วยหลอดไฟ Led สีต่างๆ ส่วนไฟตรงยอดจะมีการเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศในวัดถัดไปอีกด้วย

การเข้าชมหอคอยแห่งนี้ให้ขึ้นลิฟท์มาที่ชั้น 2 จะพบกับเคาน์เตอร์ขายตั๋ว ซื้อตั๋วเสร็จก็ขึ้นไปยังชั้นต่างๆ ดังนี้

บนชั้น 5 ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของหอคอย จะเป็นที่ตั้งศาลเจ้าบูชา บิลลิเคน (Billiken) เทพเจ้าแห่งโชคลาภหน้าตาคล้ายลิง (ตามประวัติบอกหน้าคล้ายเอลฟ์)

ที่ชั้น 4 จะเป็นจุดชมวิวจริงๆ ขอหอยคอยแห่งนี้ โดยตัวหอคอยจะหมุนไปรอบๆอย่างช้าๆ พร้อมทั้งกล้องส่องทางไกลแบบหยอดเหรียญสำหรับใครที่อยากซูมดูชัดๆ ที่ชั้นนี้จะมีรูปปั้นพระพิฆเนศตั้งอยู่ให้ขอพร

ที่ชั้นที่ 3 เป็นส่วนจัดแสดงเมืองจำลองและรูปถ่ายเก่าๆ ของย่าน Shinseikai เมื่อครั้งอดีตที่ยังรุ่งเรือง ที่ชั้นนี้มีร้านกลิโกะยะ (Glico-ya) ซึ่งขายขนมของกูลิโกะทุกอย่างตั้งแต่ขนมพื้นๆ อย่าง pocky กล่องยักษ์ นอกจากขนมแล้วยังมีร้านอาหารให้ได้นั่งชมวิวไปด้วย

About admin

Scroll To Top