Home / Tag Archives: จัตุรัส Helvetiaplatz

Tag Archives: จัตุรัส Helvetiaplatz

Feed Subscription

บริวเณจัตุรัส Helvetiaplatz

บริวเณจัตุรัส Helvetiaplatz

จัตุรัส Helvetiaplatz บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง นั้นคือ พิพิธภัณฑ์ Bernisches Historisches Museum (ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมือง), พิพิธภัณฑ์ Schweizerisches Schutzenmuseum (จัดแสดงปืนในยุคต่างๆ), พิพิธภัณฑ์ Kunsthalle (จะมีศิลปะยุคใหม่หมุนเวียนมาแสดง), พิพิธภัณฑ์ Naturhistorisches Museum (มีสัตว์ต่างๆ สตัฟฟ์ รวมทั้งฟอสซิลและสินแร่ที่พบ), พิพิธภัณฑ์ Schweiz. PTT-Museum (จัดแสดงแสตมป์จำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในแหล่งสะสมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนนี้ยีงแสดงให้เห็นความเป็นมาของดาวเทียมและโทรคมนาคมต่างๆ)

Read More »
Scroll To Top