Home / Tag Archives: ทัวร์ญี่ปุ่น

Tag Archives: ทัวร์ญี่ปุ่น

Feed Subscription

ทัวร์ไปญี่ปุ่นเดินทางไปชมหอคอยทสึเทงคาคุ

ทัวร์ไปญี่ปุ่นเดินทางไปชมหอคอยทสึเทงคาคุ

ทัวร์ไปญี่ปุ่นเดินทางไปชมหอคอยทสึเทงคาคุ Tsutenkaku มีความหมายว่า “หอคอยสูงระฟ้า” เป็นตัวแทนซึ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองโอซาก้าในอดีต สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1912 โดยมีหอไอเฟลของฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ จึงมีอีกสมยานามว่า หอไอเฟลแห่งนานิวะ (Eiffel Tower of Naniwal) เดิมมีความสูงเพียง 64 เมตร ต่อมาในปี ค.ศ. 1943 ถูกไฟไหม้ หนำซ้ำ ยังเคยถูกรื้อเอาเหล็กโครงสร้างออกมาขายในช่วงที่เมืองกำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ผ่านมาจนกระทั่งปี ค.ศ.1956 จึงได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงขึ้นไฉไลกว่าเดิม โดยหอคอย ทสึเทนคาคุรุ่นที่ 2 นี้มีความสูง 103 เมตร ด้านนอกหอคอยมีประดับประดาด้วยหลอดไฟ Led สีต่างๆ ส่วนไฟตรงยอดจะมีการเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศในวัดถัดไปอีกด้วย การเข้าชมหอคอยแห่งนี้ให้ขึ้นลิฟท์มาที่ชั้น 2 จะพบกับเคาน์เตอร์ขายตั๋ว ...

Read More »
Scroll To Top