Home / Tag Archives: หอดูดาวขมซงแด

Tag Archives: หอดูดาวขมซงแด

Feed Subscription

หอดูดาวขมซงแด (Cheomseongdae Observatory)

หอดูดาวขมซงแด (Cheomseongdae Observatory)

หอดูดาวขมซงแด (Cheomseongdae Observatory) เป็นอาคารโบราณรูปร่างคล้ายๆขวด ขนาดเล็ก สูงประมาณ 3 ชั้น จัดว่าเป็นหอดูดาวที่เกาแก่ที่สุดในซีกโลกตะวันออก สร้างขึ้นในสมัยราชินีซอนต๊อก ในศตวรรษที่ 7 โดยใช้หินสร้างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.17 ม. สูง 9.4 ม. ตั้งอยู่กลางทุ่งในบริเวณวังโบราณ มีรั้วขนาดเล็กล้อม ถ้าจะเข้าไปชมใกล้ๆ ภายในบริเวณรั้วก็จะต้องเสียค่าเข้าชม แต่ถ้าจะยืนดูและถ่ายรูปจากนอกรั้วก็ได้ โดยบริเวณใกล้ๆ กับตัวหอคอยจะมีห้องจัดแสดงการดูดาวไว้ด้วย ช่วงกลางคืนอาจมีการเปิดไฟส่องให้สวยงามแปลกตาไปอีกแบบ แบะในฤดูใบไม้ผลิจะมีการสร้างหอดูดาวจำลองขนาดเท่าจริงจากโครงเหล็ก ประดับดอกไม้

Read More »
Scroll To Top