Home / Tag Archives: Marchen Square

Tag Archives: Marchen Square

Feed Subscription

จัตุรัส Marchen Square ที่ญี่ปุ่น

จัตุรัส Marchen Square ที่ญี่ปุ่น

ย่าน Marchen Square จัตุรัสนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี (หน้าร้าน) ที่รู้จักกันดีของโอตารุ กับร้านขนมหวาน LeTAO โดยกลางพื้นที่ว่างทำเป็นรูปประภาคาร มีโคมไฟส่องสว่าง เป็นมุมมหาชนที่ใครๆ ก็มาถ่ายรูปตรงนี้ ซึ่งมีทั้งฉากหลังพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีที่เป็นตึกดูโบราณ หรือไม่ก็ฉากหอคอยชมวิวของร้านขนม LeTAO นี่แหละ (ที่บอกให้รู้ว่ามาถึงโอตารุ!) นอกจากแยกนี้แล้วยังมีร้านค้าและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อีกมากมายเรียงรายไปตามถนน Sakaimachi ที่ทอดยาวจากแยกนี้ไปจนถึงคลองย่อยและถนนซูชิเลย

Read More »
Scroll To Top